FooterLogoHalny

Logowanie

Sprawy klubowe

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Newsletter

Zostań członkiem klubu

Zachęcamy wszystkich do wstąpienia do klubu, jest on otwarty dla wszystkich chętnych nowych wrażeń, nowych znajomości oraz aktywnego spędzania czasu na wodzie.

Podstawowym warunkiem do rozpatrzenia przez Zarząd Klubu wniosku o przyjęcie do klubu jest: złożenie deklaracji (pobierz) do sekretariatu klubu, wpłata na konto bankowe wpisowego w wysokości 300 zł (150 zł dla młodzieży), pozytywne rozpatrzenie wniosku i podjęcie w tej sprawie uchwały przez Zarząd  Klubu.

Składka członkowska w I roku wynosi 1275 zł za rok, przy czym istnieje możliwość obniżenia tejże składki o 875 zł dla osób deklarujących chęć odpracowania 25 godzin na rzecz Klubu. Dla osób będących uczniami bądź studentami studiów dziennych których wiek nie przekracza 25 lat składka członkowska w I roku wynosi 1075 zł za rok, przy czym istnieje także możliwość obniżenia tejże składki o 875 zł dla osób deklarujących chęć odpracowania 25 godzin na rzecz Klubu.

Składka członkowska w kolejnych latach wynosi 750 zł za rok, przy czym istnieje możliwość obniżenia tejże składki o 350 zł dla osób deklarujących chęć odpracowania 10 godzin na rzecz Klubu. Dla osób będących uczniami bądź studentami studiów dziennych których wiek nie przekracza 25 lat składka członkowska wynosi 550 zł za rok, przy czym istnieje także możliwość obniżenia tejże składki o 350 zł dla osób deklarujących chęć odpracowania 10 godzin na rzecz Klubu.

Zniżki opłat przysługują uczniom oraz studentom studiów dziennych do ukończenia 25 roku życia. W celu uzyskania zniżek wymagane jest każdorazowo dostarczenie do sekretariatu klubu ksero lub mailem skanu aktualnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

Po opłaceniu składek, każdy członek klubu może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu pływającego znajdującego się na na przystani klubowej w Zarzeczu nad Jeziorem Żywieckim.

Pozostałe prawa i obowiązki członka klubu określane są statutem i regulaminami klubowymi.

Więcej w tej kategorii: Konik Morski »

Logowanie

Sprawy klubowe

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Newsletter