FooterLogoHalny

Logowanie

Sprawy klubowe

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Newsletter

Walne Zwyczajne Sprawozdawcze Zebranie Członków K.Ż. Halny 14.03.2024r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Halny” zawiadamia wszystkich członków Klubu na podstawie paragrafu nr 25 pkt 2 ust. a Statutu Klubu o Walnym Zwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia K.Ż. Halny.

Zebranie odbędzie się w dniu 14.03.2024r. (czwartek) w Restauracji Maska, przy ulicy Wita Stwosza 10 w Bielsku-Białej: Termin I: o godz. 17.30; Termin II: o godz. 17.45.

Porządek Obrad Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Klubu Żeglarskiego HALNY - 14 marzec 2024r.

 1. Otwarcie zebrania przez Komandora Klubu
 2. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania w głosowaniu jawnym.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w głosowaniu jawnym.
 6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Zatwierdzenie porządku obrad.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za rok 2023.
 9. Przedstawienie przez Komisje Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2023 oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Głosowanie jawne nad przyjęciem uchwał w następujących sprawach:
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 (bilans, rachunek zysków i strat).
 • Uchwała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zebrania.

Pobierz załącznik:

Logowanie

Sprawy klubowe

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Newsletter